Kinderen

 

 

In februari 2016 heb ik mijn diploma behaald voor de begeleiding van kinderen met overgewicht.

Overgewicht en de daarbij behorende gezondheidsrisico’s neemt een steeds grotere vorm aan. Ik vind het zinvol om kinderen en jongeren bewust te maken van een gezonde levensstijl waarbij gezonde voeding een belangrijk onderdeel is.

Stap voor stap maak ik het kind, samen met de ouders bewust van goede voeding en een gezonde leefstijl.

Ik volg hierbij de werkwijze van de organisatie “Spruitjes en zo!”

Met behulp van een werkboek voor het kind en een handboek voor de ouders doorlopen we een traject van 8 consulten. In deze consulten worden diverse onderwerpen behandeld zoals de basis en bouwstenen van Spruitjes en Zo!, beweging, hoe ga je om met computer en tv, tussendoortjes, de hoofdmaaltijden, het stellen van bepaalde regels, omgaan met moeilijke momenten, het verschil tussen honger, trek en onrust herkennen, zelfvertrouwen, compensatiegedrag etc.

De eerste vier consulten vinden om de week plaats, de twee daaropvolgende consulten om de twee weken en de laatste om de vier weken. Daarna volgt na drie maanden een herhalingsconsult.

Bij jongere kinderen zal het kind altijd samen met de ouder komen. Voor oudere kinderen is het mogelijk om alleen te komen. De ouder zal wel het handboek ontvangen.

Neem voor meer informatie contact op via de mail of telefonisch.