Algemene voorwaarden

Een niet nagekomen afspraak of een afspraak die niet binnen 24 uur voor het afgesproken consult wordt geannuleerd wordt voor 50% in rekening gebracht.

De gewichtsconsulent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet bereiken van het gestelde doel of het verwachte resultaat.

Het eerder afbreken van een gekozen traject geeft geen recht op terugbetaling.

Een gestart en tussentijds onderbroken traject dient binnen een jaar na het laatste consult hervat te worden. Anders zal het traject beeïndigd worden zonder recht op restitutie van het resterend bedrag.